หมวดหมู่สินค้า
สื่อสังคมออนไลน์
รุ่น light ของอนุพันธ์ลูกโป่งบอลลูนโฆษณาได้
- Dec 29, 2016 -

บอลลูนโฆษณาเป็นรุ่น light ของอนุพันธ์ของบอลลูน บริษัทบอลลูนพิมพ์โลโก้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ครบรอบเนื้อหาเช่นข้อมูล โปรโมชั่น ขาย คนถือลูกโป่งเข้าไปในหลักสิบมีโฆษณาที่ดี แบบนี้ราคาไม่แพงโฆษณา ทำลายออกไปจากสื่อดั้งเดิม มีความสัมพันธ์แข็งแกร่ง คน รักเพื่อตลาดโฆษณามีการค่อย ๆ ขยายบอลลูน

คู่ของ: ไม่ใช่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง